REGULAMIN KONKURSU§1 Postanowienia ogólne


1. Organizatorem konkursu jest https://www.instagram.com/pracownia.tattoo/ - Krakowska Pracownia Tatuażu, ul. Dietla 35 31-062 Kraków

2. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Instagram, przy wykorzystaniu profilu: @pracownia.tattoo

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

6. Konkurs trwa 11 – 18.02.2020. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy


1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na Instagramie.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

 • akceptuje postanowienia Regulaminu
 • zwalnia Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

§3 Zasady konkursu


1. Zadaniem konkursowym są 3 kroki:
 • Zaobserwuj profil @pracownia.tattoo i @mistle.co
 • Polub post konkursowy
 • Oznacz dwie osoby w komentarzu pod postem

Wykonanie Zadania Konkursowego będzie równoznaczne z dokonaniem Zgłoszenia Konkursowego i akceptacją regulaminu.

2. Konkurs przebiega następująco:

 • 11.02.20020 do 18.02.2020 godz. 23:59:59 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
 • Zwycięzców wylosujemy w dniu 19.02.2020
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 19.02.2020


3. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą komunikatora Instagramu wysyłając wiadomość na konto Instagramowe, z którego opublikowano Zgłoszenie Konkursowe.

§4 Nagrody


1. Nagrody:

Pierwsze miejsce: voucher na tatuaż o wartości 1000 PLN + koszulka od @mistle.co x @pracownia.tattoo + bluza od @mistle.co

Drugie miejsce: voucher na tatuaż o wartości 500 PLN + koszulka od @mistle.co x @pracownia.tattoo

Trzecie miejsce: voucher na tatuaż o wartości 300 PLN + koszulka od @mistle.co x @pracownia.tattoo

Czwarte, piąte i szóste miejsce: koszulka od @mistle.co x @pracownia.tattoo

 • Nagrodami w konkursie są koszulki z limitowanej kolekcji @pracownia.tattoo x @mistle.co
 • Każdy laureat może wybrać dowolny projekt konkursowy, który zostanie nadrukowany na koszulce.
 • Vouchery można wykorzystać u dowolnego artysty w Krakowskiej Pracowni Tatuażu.
 • Voucher może zostać wykorzystany tylko przez osobę pełnoletnią która jest właścicielem konta instagramowego z którego zostało wysłane zgłoszenie do konkursu.
 • Aby wykorzystać voucher należy umówić się na tatuaż w terminie do 3 miesięcy od rozwiązania konkursu.
 • Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody osobie trzeciej.

2. Nagrody zostaną wysłane pocztą polską.